Producten

Madame Poubelle: Prentenboek, Lesboek, liedje en Theater .

Niemand schijnt haar echte naam te kennen, maar iedereen noemt haar Madame Poubelle, omdat ze altijd bezig is met vuilnisbakken. In Frankrijk heet de vuilnisbak immers: la poubelle. Madame Poubelle heeft een zwak voor alles wat door mensen afgedankt wordt. Madame Poubelle wil de wereld een beetje leuker maken. Dat kan als zij meehelpt de wereld te veranderen. Madame Poubelle doet dat op haar manier. Voor Madame Poubelle hebben alle dingen waarde, ook als ze kapot zijn of zomaar zijn weggegooid. Madame Poubelle ontroert en je kunt ook hartelijk om haar lachen. De makers ontwikkelde er een liedje bij, een toneelscript en een theater optreden. (Zing mee met liedje "Ken jij Madame Poubelle?")

Voor ouders en leerkrachten die het prentenboek voorlezen, ontwikkelden de makers het lesboek. Met het lesboek "De boodschap van Madame Poubelle" kunnen zij doorpraten over wat Madame Poubelle hen aanreikt. Het levert tweeënvijftig suggesties, hoe de wereld een beetje leuker kan worden gemaakt.

Geïllustreerd met veel sprekende zwart/wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten.

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie: www.madamepoubelle.nl

Meneer Boek: Prentenboek, Lesboek, Liedje en theater .

Hoe dieper Meneer Boek zoekt in boeken, hoe meer hij beseft dat mensen door de eeuwen heen van elkaar geleend moeten hebben in tradities van de feesten. En hij ontdekt, dat in jaarfeesten die hij viert, het uiteindelijk gaat om hoe de mensen en de natuur zich tot elkaar verhouden. Meneer Boek weet bovendien, dat mensen levenskracht nodig hebben. Uit eigen ervaring weet hij, dat feesten daarbij kunnen helpen. Feesten zijn heel belangrijk, onmisbaar eigenlijk, vindt hij. Meneer Boek kiest er voor om een feest niet in alle historische details te vertellen. Meneer Boek geeft in zijn verhalen aan, welke elementen van een feest voor hém het belangrijkste zijn. De makers ontwikkelde er een liedje bij en een theater optreden. (Zing mee met het liedje ‘Meneer Boek gaat op zoek’.)

Van dezelfde feesten staat de oorsprong uitgebreider beschreven in het lesboek. Het lesboek "Het verhaal van Meneer Boek" geeft bovendien aanknopingspunten voor gesprekken thuis of in de klas.
Het lesboek geeft ook bouwstenen waarmee ieder feest kan worden gevierd.

Geïllustreerd met veel sprekende zwart/wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie: www.meneerboek.nl

Meisje Bloem: Prentenboek, Lesboek, Liedje en theater .

Meisje Bloem vindt in dozen op zolder spullen die haar ouders hebben bewaard.
Die spullen vertellen haar over lang geleden, maar ze ontdekt door hen ook wie zij zelf is.
Het spoort haar aan verder na te denken en verrassende dingen te doen.
Haar vader noemde haar Bloem omdat ze werd geboren op de eerste dag van de lente. “Word maar een mooie bloem”, zei hij. Ieder kind, ieder mens kan een mooie bloem worden.
Om dit besef sterker te maken, ontwikkelden de makers naast het prentenboek ook een lesboek, met daarin aanknopingspunten voor gesprekken, thuis of in de klas, tevens een liedje en een theater/ poppenvoorstelling.
(Zing mee met het liedje ‘Meisje Bloem is blij’.)

In het lesboek "De gedachten van Meisje Bloem" krijgt elk verhaaltje een eigen gespreksthema, bijvoorbeeld: ‘kijken naar jezelf, ‘vasthouden aan wat jij goed vindt’, ‘de grappige kant zien’. De thema’s vormen eigenschappen, die een kind, een mens, nodig heeft om zijn eigen weg te kunnen gaan.

Geïllustreerd met veel sprekende zwart/wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten.

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie www.meisjebloem.nl


De Marskramer: Leesboekje, Lesbrief, werkbladen en theater.

De marskramer Joris Joleijt loopt van dorp naar dorp, van stad naar stad en kasteel met op zijn rug een mand met verkoopspullen spullen. Mensen verlangden naar zijn komst om zijn spullen, maar ook om het nieuws dat hij meebracht. Het leesboekje vertelt over 700 jaar geleden.

De tekst is geschreven voor kinderen die al kunnen lezen. De letters zijn groot.
De zinnen zijn kort en er komen geen moeilijke woorden in voor. Bij elk fragment staat een tekening. Daarop ‘zien’ de kinderen ook wat zij lezen.
Het AVI M4 - ClIB 4 leesboekje kan ook worden voorgelezen.
Met de lesbrief kan, wat Joris Joleijt meemaakt, worden besproken en beleefd.

Geïllustreerd verhaaltje met veel zwart /wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten. 

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie De Marskramer

Een winkeltje op mijn rug: Leesboekje, Lesbrief en werkbladen.

Fleurtje een Floor hebben een moestuin met heel veel groenten en appels en peren. Teveel om op te eten.   
Ze besluiten dat ze willen ruilen voor spullen die zij niet hebben. Ze ontdekken dat je een ding voor ander ding kunt ruilen, maar ook een ding kunt ruilen voor een lief gebaar. 

De tekst is geschreven voor kinderen die al kunnen lezen. De letters zijn groot.
De zinnen zijn kort en er komen geen moeilijke woorden in voor. Bij elk fragment staat een tekening. Daarop ‘zien’ de kinderen ook wat zij lezen.
Het AVI M4 - CLIB 4 leesboekje kan ook worden voorgelezen.
Met de lesbrief kan, wat Fleur en Floortje meemaken, worden besproken en beleefd.

Geïllustreerd verhaaltje met veel zwart /wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten. 

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie Een winkeltje op mijn rug

Mijn erwtje: Leesboekje, Lesbrief, werkbladen, filmpje.

Jop kan niet zien. Oma Jet kan niet lopen. Ze hebben een lichamelijke be-per-king. Oma Jet zegt liever: ik heb een erwtje. Dan vertelt zij het sprookje van de prinses op de erwt. Ze ontdekken dat alle mensen één
of meer erwtjes hebben en dat het helpt om er met elkaar over te praten.

De tekst is geschreven voor kinderen die al kunnen lezen. De letters zijn groot. De zinnen zijn kort en er komen geen moeilijke
woorden in voor. Bij elk fragment staat een tekening. Daarop ‘zien’ de kinderen ook wat zij lezen.
Het AVI M4-CLIB4 leesboekje kan ook worden voorgelezen.
Met de lesbrief kan, wat Jop en Oma Jet meemaken, worden besproken en beleefd.
Geïllustreerd verhaaltje met veel zwart/wit tekeningen.
Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten.

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar én grote mensen.

Meer informatie Mijn erwtje

Een leukere wereld


Bestaat er zoiets als een leukere wereld?  Ja zeker. Je kunt die wereld namelijk zelf maken. Madame Poubelle, Meneer Boek, en ook Meisje Bloem maken de wereld een beetje leuker. Hun ervaring staat opgeschreven en is getekend in de prentenboeken die zijn verschenen in de reeks onder deze naam.

In de reeks Een leukere wereld  verschijnen prentenboeken voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar vol inspiratie.

Uit het prentenboek Madame Poubelle  (2016): Madame Poubelle vindt vuilnisbakken interessant. ‘Er zit altijd iets in om over na te denken, of iets, dat ik heel goed kan gebruiken.’

 

Uit het prentenboek Meneer Boek  (2018): 'Mensen hebben feesten nodig', zegt Meneer Boek. ‘Stel je voor dat je nooit meer jarig bent… stel je voor dat het nooit meer Sinterklaas wordt, of nooit meer kerstfeest…’

 

Uit het prentenboek Meisje Bloem (2019): Een zolder is een plek waar mensen spullen bewaren. De spullen op de zolder vertellen hun verhaal aan mij.’De serie Vrolijk leren bestaat uit leesboekjes voor kinderen om zelf te lezen.. Het leesboekje kan bovendien worden voorgelezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij het leesboekje hoort een lesbrief om de inhoud te verdiepen, te leren en te spelen. 
De leesboekjes hebben een serieuze inhoud die op een leuke, vrolijke manier wordt aangeboden. Omdat een mens pas leert als hij iets leuk vindt. 

In de reeks Vrolijk leren verschijnen leesboeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boeken om zelf te lezen met Avi M4 -Clib 4 niveau. 

Uit het leesboekje De Marskramer, over de wereld van Joris Joleijt (2020): Dan gaat hij weer verder lopen. ‘Wie wil wat van mij kopen?’ De mensen blijven achter in hun huizen. Ze gaan weer aan het werk. Ze kijken naar de schotel die ze kochten en de kralen. Ze voelen zich rijk met de nieuwe spullen Ze denken: Joris brengt vrolijkheid in ons leven.  

 

 

Uit het leesboekje Een Winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor (2020): Ze pakt een appel uit het winkeltje op haar rug. ‘Hier’, zegt ze, tegen de hond en tegen Floor zegt ze: ‘Je kunt ook dingen ruilen voor iets wat geen ding is. Zoals een lieve lik.’

 

 

 Uit het leesboekje Mijn erwtje, over de wereld van Jop en Oma Jet (2021) : “Door dat praten voel ik, dat ik niet alleen ben. Ik voel dat jij ook pijn hebt van jouw erwtje. Net als ik pijn heb van het erwtje van mij. Dat samen praten neemt mijn pijn een beetje weg.”

Joleijt

Over Joris Leijten

Over Joris Leijten

Ik werk vanuit Nijmegen en woon er. De oudste stad van Nederland met zijn rijke historie heeft mijn ...
Joleijt educatieve producten

Joleijt educatieve producten

Joleijt publiceert boeken met het oog op een leukere wereld. Boeken voor kinderen, die ook leuk ...
Hoe ik te werk ga?

Hoe ik te werk ga?

Mijn assortiment breid ik uit naar eigen goeddunken op grond van maatschappelijke dingen die gebeuren, ...
 • Over Joris Leijten
 • Joleijt educatieve producten
 • Hoe ik te werk ga?
 • Over Joris Leijten

  Ik werk vanuit Nijmegen en woon er. De oudste stad van Nederland met zijn rijke historie heeft mijn hart gestolen. Bij het “Geschiedeniscafé”, maar ook bij het “Duurzaamheidscafé” ben ik vaste klant. Culturele manifestaties en colleges zijn onderdeel van mijn agenda.  De uitgesproken positieve sfeer van de stad spreekt mij erg aan. Ik heb hierdoor een visie ontwikkeld op de wereld, die leuker blijkt te zijn dan ik vroeger dacht. En die visie wil ik uitdragen in de educatieve producten die ik maak. In deze visie is ruimte voor een ieders gedachten en wordt gebruik gemaakt van elkaars ideeën, die inspirerend kunnen zijn. In de prentenboeken Madame Poubelle (2016), Meneer Boek  (2018) en Meisje Bloem (2019) geef ik een platform aan drie personages personen, die de wereld met hun doen een beetje leuker maken. Allen hebben ook een eigen lespakket gekregen.

  In mijn assortiment zitten ook de lespakketten die ik al eerder heb gemaakt. Over de historische filosoof Comenius voor leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs van alle scholen in Naarden en omgeving; voor kleuters van alle basisscholen in Laren één over de functie van de boerderijen in hun dorp. Aan leerlingen van een basisschool in Hilversum gaf ik een vierdaagse cursus over de schilder Rembrandt. Maar er is veel meer. Op een van de Open Monumentendagen bouwden jeugdige bezoekers in Naarden bijvoorbeeld met vier ruimtelijke vormen geknipt uit een door mij ontworpen bouwplaat, een eigen stad. Mensen die mij goed kennen, vinden dat ik een talent heb om complexe thema’s op een ludieke manier om te zetten in een voor kinderen (en volwassenen) toegankelijk verhaal.

  Ik neem deel aan de discussie in de musea in Nederland en andere erfgoedinstellingen. Mijn opleiding voor erfgoedbehoud aan de Reinwardt Academie (Amsterdam) zette mij op het spoor. Ik heb er geleerd wat educatie is en informatieoverdracht. Die ervaring gebruik ik al jaren bij de activiteiten rond de Gebroeders van Lymborch” uit Nijmegen, die in de late middeleeuwen werkten aan hun beroemde miniaturen. Ieder jaar eind augustus neem ik als marskramer gekleed deel aan de “Blijde incomste”, de grote processie door de stad ter ere van hen en neem ik deel aan andere middeleeuwse festivals in binnen - en buitenland. Met stadgenote Mireille Hermens heb ik vier bijeenkomsten met de titel “Lering en Vermaeck” ontwikkeld voor vrijwilligers, mensen die mee willen doen aan ons bijzondere historische festival.

  Naast mijn re-enactment activiteiten houd ik van theater. Bij Het Nijmeegs Stadstheater’ ben ik betrokken bij het maken van theater over actuele onderwerpen. We richten ons op doelgroepen die plezier hebben in toneelspelen.

  Voor de rest ben ik nieuwsgierig naar alles wat er in de wereld te koop is, zoals het een marskramer betaamt. Ik sta open voor nieuwe opdrachten.

    

  Marskramer Joleijt in Grave (2017) en Gennep in 2017 (Foto's Pieter Smits)

   

 • Joleijt educatieve producten

  Joleijt publiceert boeken met het oog op een leukere wereld. Boeken voor kinderen, die ook leuk blijken te zijn voor grote mensen.

  Joleijt is gevestigd in Nijmegen, maar werkt door middel van de webshop in het hele land. De boeken zijn aantrekkelijk voor scholen, voor bibliotheken, voor naschoolse opvang, maar ook voor gemeenten die ermee hun beleid uitleggen aan jonge mensen in de plaats waar ze wonen. Bovenal worden de boeken voorgelezen door ouders, die samen met hun kind smullen van de verhaaltjes en de sprekende tekeningen. Er is veel te praten als de verhaaltjes zijn verteld; er is veel te denken naderhand. In de reeks Een leukere wereld verschijnen prentenboeken voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar vol inspiratie. De makers van de prentenboeken ontwikkelden bij elk ook een lesboek met daarin aanknopingspunten voor gesprekken, thuis of in de klas.

  Joleijt vindt het belangrijk dat de personages in de boeken die publiceert zijn gaan leven. Daarom investeert Joleijt ook in bijbehorende liedjes en theater, waarover op eigen websites is te lezen. Ze kunnen actief zijn op locatie.

  Joleijt maakt ook lesmaterialen voor derden. Over onderwerpen die een leukere wereld betreffen. Na overleg ontwikkelt Joleijt deze en zorgt voor een sprekende vorm met vooral vrolijke leerelementen. De lesmaterialen worden afgestemd op de doelgroep en zijn altijd gericht op het beleven van de stof en het ervaren met alle zintuigen.

  De lesmaterialen van Joleijt passen in vakken als maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Zij passen ook goed in creatieve vakken, zoals handvaardigheid, toneel en muziek.

  © 2018 Joris Leijten, Project "Ideale kinderdorp" voor Stichting Kunst en Samenleving, Nijmegen

 • Hoe ik te werk ga?

  Mijn assortiment breid ik uit naar eigen goeddunken op grond van maatschappelijke dingen die gebeuren, maar ik ben gewend om ook naar opdracht te werken. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek bijvoorbeeld wenste voor alle scholen in Naarden een project over de 17e eeuwse filosoof Jan Amos Comenius die in Naarden ligt begraven. Het mausoleum moest door de leerlingen worden bezocht en duidelijk zou moeten worden welke belangrijke denker en wereldverbeteraar in hun woonplaats ligt begraven.

  Met de opdrachtgever en de doelgroep kom ik tot een wensenlijstje en dan ga ik aan de slag. Ik verdiep me in de materie, vertaal wat ik lees in een toegankelijk concept en geef het project vorm. Vorm technisch ben ik vaardig met computer en fotoshop om het zelf vorm te geven. Daarom maak ik ook regelmatig powerpointpresentaties voor cursussen, zoals voor HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). 

   Al naar gelang de omvang van het project wordt met elkaar een honorering /prijs overeengekomen.

  Ik kom graag vrijblijvend eens praten.

   

  (c)) foto: Sandra van Breemen (OGVE)

 • Over Joris Leijten
 • Joleijt educatieve producten
 • Hoe ik te werk ga?
 • De Marskramer
 • De Marskramer

  Als Joris Joleijt de marskramer, alias Joris Leijten, ga ik naar middeleeuwse festivals met mijn mars. Een mars is een mand waarmee een kramer vent. “Heel wat in zijn mars hebben” is de uitdrukking. Ik ben een marskramer als ik middeleeuwer speel, daarmee ben ik een bekende persoonlijkheid in die wereld.

  ©2018 foto H. Eitjes

  Stripboekje: "De Marskramer over de wereld van Joris Joleijt", 14 beelden uit zijn leven, getekend door Clémence Leijten.

  Meer informatie webshop

Laatste nieuws

Boekrecensie Een winkeltje op mijn rug - LETS Nijmegen

Een winkeltje op mijn rug gaat over de wereld van Fleurtje en Floor. Zij zijn 2 zusjes, die ondernemend in het leven staan en hun mogelijkheden benutten. Ze hebben ieder een schooltas, een moestuin en goede ideeën. Met de grote opbrengst van hun moestuin gaan ze aan de slag. Ze spreken mens en dier aan om hun schatten (appels, peren en groenten) te ruil aan te bieden, om zo hun schatten uit te bereiden op allerlei vlakken. Zoals het krijgen van spullen, hulp, vrienden en samenwerking met anderen mensen waardoor hun belevingswereld groter wordt.

Bij het leesboekje zit een lesbrief waarin leerkrachten/ouders uitgenodigd worden om de thema’s uit het boekje met de kinderen samen te bespreken, uit te diepen en om ze eventueel. samen uit te beelden en te beleven. Het leesboekje gaat over ruilen en wat daar allemaal mee samen kan hangen, zoals eerlijk delen, onderhandelen, de waarde van iets, duurzaamheid, in het nu zijn en creatief zijn. Het gaat over het nut en het plezier van ruilen en doorgeven. Het is een soort prentenboek met korte stukjes tekst erbij. De tekeningen zijn eenvoudig, beeldend en grappig.

Lees meer

Bloemetje - Blogs Meisje Bloem

Elke twee weken een Bloemetje geplaatst door Clémence Leijten of Joris Leijten

"Het prentenboek Meisje Bloem is een uitnodiging aan kinderen om te luisteren naar zichzelf, maar ook een uitnodiging aan grote mensen om te ‘luisteren’ naar kinderen.
Om bij dat “luisteren” aan te knopen schrijven wij iedere maand een blog over de strekking achter het prentenboek, onder de titel Bloemetje."

Reageren?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.meisjebloem.nl/index.php/bloemetjes

Lees meer

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, prentenboeken, leesboekjes, lesprogramma's en theater over geschiedenis, persoonlijke groei en duurzaamheid om daarmee 
de wereld een beetje leuker te maken.

Kamer van Koophandel: 32107041
BTW- ID : NL001907299B84
Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87
ISBN registratienummer: 6006808