Een winkeltje op mijn rug

Een winkeltje op mijn rug

Citaat De leesclub van Alles:
In dezelfde reeks is verschenen Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor. De beide deeltjes zijn bedacht, geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten. Fleurtje en Floor hebben een moestuin met een oogst die te veel is om zelf te houden. Ze besluiten dat ze hun geoogste producten ruilen tegen andere spullen. Daarbij gebruiken ze hun rugzak. Een leuk thema dat zeker even leuke gesprekken zal opleveren. De lesbrief moet apart besteld worden maar is zeker de moeite waard.

(Sterren 4)

Recensent Rita Pontororing.(Zie recensie)

Citaat LETS ruilkring Nijmegen Zonnegids juli 2021:
Een winkeltje op mijn rug gaat over de wereld van Fleurtje en Floor. Zij zijn 2 zusjes, die ondernemend in het leven staan en hun mogelijkheden benutten. Ze hebben ieder een schooltas, een moestuin en goede ideeën. Met de grote opbrengst van hun moestuin gaan ze aan de slag. Ze spreken mens en dier aan om hun schatten (appels, peren en groenten) te ruil aan te bieden, om zo hun schatten uit te bereiden op allerlei vlakken. Zoals het krijgen van spullen, hulp, vrienden en samenwerking met anderen mensen waardoor hun belevingswereld groter wordt.

Bij het leesboekje zit een lesbrief waarin leerkrachten/ouders uitgenodigd worden om de thema’s uit het boekje met de kinderen samen te bespreken, uit te diepen en om ze eventueel. samen uit te beelden en te beleven. Het leesboekje gaat over ruilen en wat daar allemaal mee samen kan hangen, zoals eerlijk delen, onderhandelen, de waarde van iets, duurzaamheid, in het nu zijn en creatief zijn. Het gaat over het nut en het plezier van ruilen en doorgeven. Het is een soort prentenboek met korte stukjes tekst erbij. De tekeningen zijn eenvoudig, beeldend en grappig.

Recensent Lidy Meurs zie recensie

Leesboekje - Lesbrief: Een winkeltje op mijn rug

Leesboekje

Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor  is een leesboekje voor kinderen over twee zusjes met een rugtas. Dit leesboekje kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AVI M4 - CLIB 4). Het is ook een voorleesboekje. Fleurtje en Floor hebben een moestuin. Het teveel aan appels, peren, preien en uien gaan Fleurtje en Floor ruilen met andere mensen. Hierdoor ontdekken ze wat ruilen is.
Ze hebben een ruilwinkel nodig. Moeten onderhandelen. Eerlijk delen. En ze ontdekken dat je het ene ding voor een ander ding kunt ruilen, maar ook een ding kunt ruilen voor een lief gebaar.

Wellicht herkennen kinderen zich in Fleurtje en Floor en dan worden Fleurtje en Floor een voorbeeld van ‘doe wat je leuk vindt’. Maar ook dat ‘ruilen’ milieuvriendelijk is en voedsel niet verspilt. Het is een verhaaltje dat leuk is en ook wat leert. Bij elk tekstfragment staat een sprekende zwart/wit tekening. Zo zien de kinderen ook wat zij lezen. Het leesboekje maakt deel uit van de serie Vrolijk leren serie.

Het AVI-niveau geeft het technisch leesniveau van een tekst aan. Hoe goed kan een kind de woorden in een tekst lezen. Het CLIB-niveau geeft het begrijpend leesniveau aan. Hoe goed begrijpt een kind waar een tekst over gaat. 
Synopsis - Een winkeltje op mij rug

Lesbrief

Het teveel aan appels, peren, preien en uien gaan Fleurtje en Floor ruilen met andere mensen. Hierdoor ontdekken ze wat ruilen is. Ze hebben een ruilwinkel nodig. Moeten onderhandelen. Eerlijk delen. En ze ontdekken dat je het ene ding voor een ander ding kunt ruilen, maar ook een ding kunt ruilen voor een lief gebaar. Wellicht herkennen kinderen zich in Fleurtje en Floor en dan worden Fleurtje en Floor een voorbeeld van ‘doe wat je leuk vindt’. Maar ook dat ‘ruilen’ milieu vriendelijk is en voedsel niet verspilt. Om dit besef sterker te maken, ontwikkelden de makers naast het leesboek ook een lesbrief, met daarin aanknopingspunten voor gesprekken, thuis of in de klas.

Deze lesbrief nodigt de leerkracht en de leerlingen uit samen het thema ‘ruilen’ te bespreken door hardop te bedenken wat Fleurtje en Floor beleven en zich af te vragen of zij dit herkennen in hun eigen leven. Vervolgens gaan ze wat Fleurtje en Floor meemaken, daadwerkelijk beleven.

Bekijk als voorbeeld de aanknopingspunten van drie onderwerpen:  

  1. De rugtas.
  2. Groenten en fruit groeien.
  3. Wat je kunt doen met spullen die je over hebt.

winkel

Vrolijk Leren

 

De serie Vrolijk leren bestaat uit leesboekjes voor kinderen om zelf te lezen.. Het leesboekje kan bovendien worden voorgelezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij het leesboekje hoort een lesbrief om de inhoud te verdiepen, te leren en te spelen. 
De leesboekjes hebben een serieuze inhoud die op een leuke, vrolijke manier wordt aangeboden. Omdat een mens pas leert als hij iets leuk vindt.

In de reeks Vrolijk leren verschijnen leesboeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boeken om zelf te lezen met Avi M4 -Clib 4 niveau. 

Uit het leesboekje De Marskramer, Uit het leesboekje De Marskramer, over de wereld van Joris Joleijt (2020): Dan gaat hij weer verder lopen. ‘Wie wil wat van mij kopen?’ De mensen blijven achter in hun huizen. Ze gaan weer aan het werk. Ze kijken naar de schotel die ze kochten en de kralen. Ze voelen zich rijk met de nieuwe spullen Ze denken: Joris brengt vrolijkheid in ons leven.

 

Uit het leesboekje Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en voor (2020) : Ze pakt een appel uit het winkeltje op haar rug. ‘Hier’, zegt ze, tegen de hond en tegen Floor zegt ze: ‘Je kunt ook dingen ruilen voor iets wat geen ding is. Zoals een lieve lik.’
Uit het leesboekje Mijn erwtje, over de wereld van Jop en Oma Jet (2021) : Door dat praten voel ik, dat ik niet alleen ben. Ik voel dat jij ook pijn hebt van jouw erwtje. Net als ik pijn heb van het erwtje van mij. Dat samen praten neemt mijn pijn een beetje weg.’

 

 

Uit het leesboekje De toverjas, over de wereld van Jasmijn (2022) : 'Je mag iets verzinnen wat in het echt niet bestaat. Je kunt bijvoorbeeld verzinnen dat dieren met elkaar praten'. Ze zegt: Als iets kan verzinnen ontdek je dingen die je nog niet wist. ’

 Uit het leesboekje 'De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman (2022)': 'Ze ziet de knopen en ze ziet ook in haar hoofd de gezichten van de mensen. Ze zegt: ‘En omdat het draadje sterk is, blijven we bij elkaar.’ ’

 Uit het leesboekje Het Harnas, over de wereld van Hidde (2022) :’ In een harnas kan ik toch met hen spelen, maar voel ik niet de pijn als ze mij slaan, denkt hij ’.’

De MakersClémence Leijten

Na haar opleiding aan de Sociale Academie van het Karthuizerplantsoen in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in cultureel werk, werd Clémence Leijten hoofd van de Buitendienst van het Tropenmuseum in Amsterdam. Daarna maakte zij als freelancer educatieve projecten voor basisscholen in Bussum, en was hoofdredacteur van “Kinderkrant”, het blad van de Regionale Werkgroep Kindercentra. Later studeerde zij psychologie aan de Open Universiteit, startte haar eigen cursuspraktijk en publiceerde boeken over maatschappelijk welzijn en de kracht van burn-out, uitgegeven bij Ten Have (Kampen) en Boom (Amsterdam). In 2016 realiseerde zij met Joris Leijten een succesvol project Madame Poubelle bestaande uit een door hen geschreven en getekend prentenboek met een lesboek De boodschap van Madame Poubelle. Dit project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, maar wordt ook gewaardeerd door volwassenen. In 2017 verscheen de tweede druk.
Het project Meneer Boek (2018) was opnieuw een gezamenlijk initiatief van Clémence Leijten en Joris Leijten voor kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar. Naast het prentenboek Meneer Boek verscheen ook een lesboek Het verhaal van Meneer Boek. Beide prentenboeken vormen een reeks, getiteld Een leukere wereld. In de deze reeks is anno 2019 een nieuw boek verschenen Meisje Bloem met ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem. In 2020 is het idee ontstaan om een nieuwe serie Vrolijk leren leesboekjes te maken.  Deze leesboekjes kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AVI M4 - CLIB 4): De Marskramer en Winkeltje op mijn rug.  Met bijbehorend lesbrieven geschreven en getekend door dezelfde auteurs.

Joris Leijten

Na zijn opleiding Museologie en Erfgoedstudies aan de Reinwardt Academie in Amsterdam (specialisatie publieksbegeleiding en educatie) begon Joris Leijten voor zichzelf met Joleijt, educatieve producten. Hij maakte onder meer een project over de Tsjechische filosoof en pedagoog Comenius voor basisscholen in 't Gooi, een schoolproject in het kader van omgevingseducatie over oude boerderijen in Laren (NH), vier lessen voor basisscholen over Rembrandt van Rijn met aansluitend een rondleiding in het Rijksmuseum, speurtochten voor jonge bezoekers van de vesting Naarden in het kader van Open Monumentendag, Bouw zelf een stad, een workshop voor kinderen van het basisonderwijs. Vanuit zijn interesse in Nederlandse geschiedenis en materieel erfgoed, was Joris Leijten van 2013 tot 2016 verantwoordelijk voor communicatie bij de Stichting en het Festival “Gebroeders van Lymborch” te Nijmegen. In 2017 ontwikkelde hij cursussen voor vrijwilligers van deze Stichting onder de titel Lering en Vermaeck.
Eerder publiceerde hij het Madame Poubelle (2016) prentenboek, geschreven en getekend door Clémence Leijten met daarbij een lespakket De boodschap van Madame Poubelle. Het project Meneer Boek in 2018 was een gezamenlijk initiatief van Joris Leijten en Clémence Leijten. Het nieuwe prentenboek Meisje Bloem en ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem zijn van hun hand en werden uitgegeven door Joleijt. Joleijt richt zich op educatieve producten over maatschappelijk betrokken onderwerpen, onder andere via de reeks Een leukere wereld. Joleijt en Vrolijk leren, educatieve producten is te bereiken op Joris@joleijt.nl

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, prentenboeken, leesboekjes, lesprogramma's en theater over geschiedenis, persoonlijke groei en duurzaamheid om daarmee 
de wereld een beetje leuker te maken.

  • Kamer van Koophandel 32107041
  • BTW- ID : NL001907299B84
  • Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87
  • ISBN registratienummer: 6006808