Synopsis: Een winkeltje op mijn rug over de wereld van Fleurtje en Floor

In de reeks ‘Vrolijk leren’ verschijnen leesboekjes voor kinderen van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boekjes om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen en met kinderen over na te praten. Maar behalve voor kinderen heeft ieder verhaaltje ook iets leuks te vertellen aan de volwassenen. Vandaar dat wij bij elk boekje dat verschijnt, een samenvatting geven onder de titel Synopsis.

De synopsis van Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor.
Als je geruild hebt, is iedereen tevreden omdat iedereen kreeg wat hij wilde.”

 Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor  

Tekst en tekeningen: Clémence Leijten & Joris Leijten
Vormgeving: Joris Leijten
Uitgave: Joleijt educatieve producten, Nijmegen, 2020.

Softcover boek/ liggend, 24 pagina's, cover 300 gram/ binnenwerk 170 gram,  zwart/wit.    

Prijs: € 7,50 (Inclusief BTW)            

NUR: 193 / 212                                                                                                
ISBN: 9 78 90 82 90 1245     

Bestellen

Synopsis.

Je kunt geld tegen goederen ruilen (kopen). Fleurtje en Floor hebben geen geld omdat ze nog kinderen zijn; alleen wie van zijn ouders al zakgeld krijgt, kan iets kopen. Zij kunnen dus niet kopen wat ze willen hebben. Fleurtje en Floor ontdekken dat zij toch iets krijgen door te ruilen. Ze hebben in hun moestuin groenten en fruit. Teveel om op te eten. Ze krijgen in dit verhaal voor drie appels, twee peren en een krop sla: twee stukken taart, een plak kauwgum, een muts en een lieve lik.
Die kunnen ze heel goed gebruiken. Want als je alleen appels, peren en groenten hebt, dan heb je geen lekkere taart. Dan kun je geen bellenblazen met een kauwgum. Dan heb je geen muts als het koud wordt. Als je geen lieve lik hebt, voel je niet dat je lief bent. Door te gaan ruilen, hebben Fleurtje en Floor dat allemaal wel gekregen. En ze zijn er blij mee. Maar óók de buurvrouw is blij met hun appels.
Nu kan ze een appeltaart maken. Ook het kind is blij met hun peren omdat die helpen tegen de dorst. Ook Oma is blij omdat ze met hun sla een salade kan maken. De hond ook is blij met de appel, omdat hij hun vriendje wil zijn. Als je geruild hebt, is iedereen tevreden omdat iedereen kreeg wat hij wilde. Tevreden is als je voelt: ik heb genoeg.  Als je genoeg hebt, dan kun je denken er: hoeft niets meer bij. Dat voelt rustig.             

Mensen hebben altijd geruild. Dat ging en gaat nog, heel eenvoudig: ik geef een ding aan jou en jij geeft een ding aan mij (goederenruil): ik ruil een boek dat ik heb gelezen voor een mooi boek van iemand anders die mijn boek graag heeft. Of: ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij (dienstenruil): jij maait mijn gras en ik zuig het stof uit jouw kamer. Of ik ruil een ding voor een dienst en andersom: ik maak een schilderij voor jou en jij past een week op mijn poes; ik pas op jouw poes en jij maakt een schilderij voor mij. Ruil gaat uit van twee partijen, waarbij de partijen tegelijkertijd behoefte hebben aan het ruilobject van de ander zodat ze bereid zijn te ruilen ¹. Dat wil zeggen dat ruilen plaats vindt tussen twee of meer personen die op het zelfde moment een ding hebben voor iemand anders of iets willen doen voor de ander, in ruil voor een ding of voor het iets doen van de ander. “Ruilen is huilen” zeggen mensen weleens als iemand onder druk wat afstaat en er sprake is van spijt. Dat is geen ruilen volgens onze definitie, want er is dan geen sprake van partijen die “‘allebei” behoefte hebben aan de te ruilen voorwerpen. Een voorbeeld: iemand kan machtiger zijn en druk uitoefenen op de ander die zich de mindere voelt en tegen zijn zin toestemt in de ruil. Dan is de ene blij en huilt de ander maar dan is er van wederzijdse bereidheid geen sprake geweest. Dat is geen ruilen dat is afpersen. Ruilen staat of valt met twee of meer mensen die vrij zijn in hun handelen.

Fleurtje en Floor en de buurvrouw, het kind, de oma en de hond vinden elkaar aardig. Als je regelmatig met elkaar ruilt leer je elkaar kennen. Je kunt bevriend raken. Je gaat met elkaar praten. Je hoort wat de ander meemaakt; je weet waar hij behoefte aan heeft. Ruil bevordert samenwerking tussen mensen en ook de creativiteit want je gaat nieuwe dingen bedenken die je kunt ruilen. Je ontdekt door ruilen bij elkaar verborgen talenten en vaardigheden. Je kunt van ruilen allebei beter worden. Als je vaker ruilt met dezelfde mensen ontstaat er een gewoonte, een gevoel van: zo  doen we dat met elkaar. Beiden weten dan wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ze gaan dan nog meer ruilen omdat ze voelen dat het goed is.
Er ontstaat een gemeenschap, dat betekent dat mensen zich op dezelfde manier gaan gedragen. De mensen gaan elkaar steeds meer vertrouwen. Het wordt gezelliger. Je gaat samen plannen maken. Je kunt op elkaar vertrouwen als het ruilen goed gaat. Bovendien als we ruilen sparen we de wereld. Nu we moeten afrekenen met de opwarming van de aarde, wordt ruilen opnieuw ontdekt.²

  1. Ophoff, Elsbeth (2014) “Geen geld? Dan ruilen we gewoon!” Masterscriptie als onderdeel van de opleiding bedrijfskunde. Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit.
  2. “Nu bijna op alle fronten de economie dreigt in te storten als gevolg van de macht van het ‘grote geld’ wordt ruilen als economisch onafhankelijke communicatie en overdrachtsmiddel opnieuw ontdekt.’’ Argument van LETS, dat staat voor Lokaal Economisch Transactie systeem. Dat zijn organisaties waar mensen lid van kunnen worden en die op lokaal niveau ruilhandel organiseren onder het motto van een Leefbare Eigen Toekomst Scheppen met iets.