Producten

Madame Poubelle: Prentenboek, Lesboek, liedje en Theater .

Het prentenboek Madame Poubelle bestaat uit twee-en-vijftig korte verhaaltjes, bij elk verhaaltje staan drie tekeningen. Het beschrijft de zoektocht van Madame Poubelle. Ze doet iets met de spulletjes die ze vindt, iets onverwachts. Vaak ontroert Madame Poubelle en je kunt ook hartelijk om haar lachen. Madame Poubelle wil met haar doen en laten ons iets vertellen: ze heeft een boodschap voor wie het horen wil. Het is geschreven voor jonge kinderen, hun ouders, hun leerkrachten en volwassenen die Madame Poubelle grappig vinden.

Madame Poubelle is geen Franse freule, maar een pientere en grappige Nederlandse mevrouw. Niemand schijnt haar echte naam te kennen, maar iedereen noemt haar Madame Poubelle, omdat ze altijd bezig is met vuilnisbakken. In Frankrijk heet de vuilnisbak immers: la poubelle. Voor Madame Poubelle hebben alle dingen waarde, ook als ze kapot zijn of zomaar zijn weggegooid. (Zing mee met liedje "Ken jij Madame Poubelle?") 

Elk deel wordt geïllustreerd door zwart/wit tekeningen
Meer informatie op de website: www.madamepoubelle.nl.
 

Meneer Boek: Prentenboek, Lesboek, Liedje en theater .

Hoe dieper Meneer Boek zoekt, hoe meer hij beseft dat mensen door de eeuwen heen van elkaar geleend moeten hebben in tradities van de feesten. En hij ontdekt, dat in feesten die hij viert, het uiteindelijk gaat om hoe de mensen en de natuur zich tot elkaar verhouden. Meneer Boek weet bovendien, dat mensen levenskracht nodig hebben. Uit eigen ervaring weet hij, dat feesten daarbij kunnen helpen. Feesten zijn heel belangrijk, onmisbaar eigenlijk, vindt hij. 

Meneer Boek kiest er voor om een feest niet in alle historische details te vertellen. Meneer Boek geeft in zijn verhalen aan, welke elementen van een feest voor hém het belangrijkste zijn. Ieder feest heeft een eigen hoofdstuk in dit boek. De teksten van ieder hoofdstuk hebben een zelfde structuur. (Zing mee met liedje "Meneer Boek gaat op zoek") 

Elk feest wordt geïllustreerd door zwart/wit tekeningen

Meer informatie op de website: www.meneerboek.nl

Joleijt

Over Joris Leijten

Over Joris Leijten

Ik werk vanuit Nijmegen en woon er. De oudste stad van Nederland met zijn rijke historie heeft mijn ...
Joleijt

Joleijt

Hier komt de tekst.
Hoe ik te werk ga?

Hoe ik te werk ga?

 Ambulante handelaren die een groot gebied bestreken waren gebaat bij een zo gevarieerd mogelijk ...
 • Over Joris Leijten
 • Joleijt
 • Hoe ik te werk ga?
 • Over Joris Leijten

  Ik werk vanuit Nijmegen en woon er. De oudste stad van Nederland met zijn rijke historie heeft mijn hart gestolen. Bij het “Geschiedeniscafé”, maar ook bij het “Duurzaamheidscafé” ben ik vaste klant. Culturele manifestaties en colleges zijn onderdeel van mijn agenda.  De uitgesproken politieke groene en sociale kleur van de stad spreekt mij erg aan. Ik heb hierdoor een visie ontwikkeld op de wereld, die leuker blijkt te zijn dan ik vroeger dacht. En die visie wil ik uitdragen in de educatieve producten die ik maak. In deze visie is ruimte voor een ieders gedachten en wordt gebruik gemaakt van elkaars ideeën, die inspirerend kunnen zijn. In het prentenboek Madame Poubelle en in het prentenboek Meneer Boek geef ik een platform aan twee personen, die de wereld met hun doen een beetje leuker maken.

  In mijn pakket zitten ook de lespakketten die ik al eerder heb gemaakt. Over de historische filosoof Comenius voor leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs van alle scholen in Naarden en omgeving; voor kleuters van alle basisscholen in Laren één over de functie van de boerderijen in hun dorp. Aan leerlingen van een basisschool in Hilversum gaf ik een vierdaagse cursus over de schilder Rembrandt. Maar er is veel meer. Op een van de Open Monumentendagen bouwden jeugdige bezoekers in Naarden bijvoorbeeld met vier ruimtelijke vormen geknipt uit een door mij ontworpen bouwplaat, een eigen stad. Mensen die mij goed kennen, vinden dat ik een talent heb om complexe thema’s op een ludieke manier om te zetten in een voor kinderen (en volwassenen) toegankelijk verhaal.

  Ik neem deel aan de discussie in de musea in Nederland en andere erfgoedinstellingen. Mijn opleiding voor erfgoedbehoud aan de Reinwardt Academie (Amsterdam) zette mij op het spoor. Ik heb er geleerd wat educatie is en informatieoverdracht. Die ervaring gebruik ik al jaren bij de activiteiten rond de “Gebroeders van Limburg” uit Nijmegen, die in de late middeleeuwen werkten aan hun beroemde miniaturen. Ieder jaar eind augustus neem ik als marskramer gekleed deel aan de “Blijde incomste”, de grote processie door de stad ter ere van hen en neem ik deel aan andere middeleeuwse festivals in binnen - en buitenland. Met stadgenote Mireille Hermens heb ik vier bijeenkomsten met de titel “Lering en Vermaeck” ontwikkeld voor vrijwilligers, mensen die mee willen doen aan ons bijzondere historische festival.

  Naast mijn re-enactment activiteiten houd ik van theater. Bij “Het Nijmeegs Stadstheater’’ ben ik betrokken bij het maken van theater over actuele onderwerpen. We richten ons op doelgroepen die plezier hebben in toneelspelen.

  Voor de rest ben ik nieuwsgierig naar alles wat er in de wereld te koop is, zoals het een marskramer betaamt. Ik sta open voor nieuwe opdrachten.

    

  Marskramer Joleijt in Grave (2017) en Gennep in 2017 (Foto's Pieter Smits)

   

 • Joleijt

  Hier komt de tekst.

 • Hoe ik te werk ga?

   Ambulante handelaren die een groot gebied bestreken waren gebaat bij een zo gevarieerd mogelijk assortiment goederen. Zo konden ze inspelen op wensen van hun klanten… ik werk in het hele land. Mijn assortiment breid ik uit naar eigen goeddunken op grond van maatschappelijke dingen die gebeuren, maar ik ben gewend om ook naar opdracht te werken. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek bijvoorbeeld wenste voor alle scholen in Naarden een project over de 17e eeuwse filosoof Jan Amos Comenius die in Naarden ligt begraven. Het mausoleum moest door de leerlingen worden bezocht en duidelijk zou moeten worden welke belangrijke denker en wereldverbeteraar in hun woonplaats ligt begraven.

  Met de opdrachtgever en de doelgroep kom ik tot een wensenlijstje en dan ga ik aan de slag. Ik verdiep me in de materie, vertaal wat ik lees in een toegankelijk concept en geef het project vorm. Vorm technisch ben ik vaardig met computer en fotoshop om het zelf vorm te geven. Daarom maak ik ook regelmatig powerpointpresentaties voor cursussen, zoals voor HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). 

   Al naar gelang de omvang van het project wordt met elkaar een honorering /prijs overeengekomen.

  Ik kom graag vrijblijvend eens praten.

   

  (c)) foto: Sandra van Breemen (OGVE)

 • Over Joris Leijten
 • Joleijt
 • Hoe ik te werk ga?

Wat in mijn mars zit bied ik.

In mijn mars zitten ook de lespakketten die ik al eerder heb gemaakt. Over de filosoof Comenius voor leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs van alle scholen in Naarden en omgeving; voor kleuters van alle basisscholen in Laren een over de functie van de stadsboerderijen in hun dorp. Aan leerlingen van een basisschool in Hilversum gaf ik een vierdaagse cursus over de schilder Rembrandt vanwege het toenmalige “Rembrandt jaar”. Maar er is veel meer. Op een van de landelijke Monumentendagen bouwden jeugdige bezoekers bijvoorbeeld met vier ruimtelijke vormen geknipt uit een door mij ontworpen bouwplaat, een eigen stad. Mensen die mij goed kennen, vinden dat ik een talent heb om complexe thema’s op een ludieke manier om te zetten in een voor kinderen (en volwassenen) toegankelijk verhaal.

In mijn mars zit ook, wat ik nóg voor u zou kunnen ontwikkelen.

Een leukere wereld

Bestaat er zoiets als een leukere wereld?  Ja zeker. Je kunt die wereld namelijk zelf maken. Meneer Boek en ook Madame Poubelle maken de wereld een beetje leuker. Hun ervaring staat opgeschreven en is getekend in de prentenboeken die zijn verschenen in de reeks onder deze naam.

In de reeks Een leukere wereld  verschijnen prentenboeken voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar vol inspiratie.

 

Uit het prentenboek Meneer Boek : 'Mensen hebben feesten nodig', zegt Meneer Boek. ‘Stel je voor dat je nooit meer jarig bent… stel je voor dat het nooit meer Sinterklaas wordt, of nooit meer kerstfeest…’ 

Uit het prentenboek Madame Poubelle Madame Poubelle vindt vuilnisbakken interessant. ‘Er zit altijd iets in om over na te denken, of iets, dat ik heel goed kan gebruiken.’

De marskramer historisch gezien

Marskramer historisch gezien

Marskramer historisch gezien

“ Een verzetje in de eentonigheid van dit leven betekent de komst van een marskramer, die lang ...
 • Marskramer historisch gezien
 • Marskramer historisch gezien

  Een verzetje in de eentonigheid van dit leven betekent de komst van een marskramer, die lang tevoren door de torenwachter met klaroenstoten is aangekondigd. De koopman brengt allerhande vrij zeldzame dingen. Hij weet met weinig moeite de kooplust der vrouwen te prikkelen door haar prachtige garens te tonen, veel fijner dan op het slot worden gesponnen, of zijden stoffen - iets ongehoords, want zij komen van verre, uit zuidelijke landen of zelfs uit het oosten. Ook parfumerieën en specerijen uit Turkije, Perzië en Egypte diept hij uit zijn manden op en al is dat alles peperduur, hij doet goede zaken.” Citaat uit de geschiedenis van het kasteel Egmond (1984) uitgave ten bate van de restauratie van de slotkapel.

  “Marskramers droegen zorg voor de verspreiding van nadrukken van originele manuscripten en waren een zeer belangrijke schakel, in de politieke en andere informatievoorziening. Daarnaast brachten ze in de stad en op het platteland, zingend, vertellend en verkopend, een ongetwijfeld gewaardeerde vorm van publiek vermaak.” Conclusie uit het onderzoek naar de ambulante boekhandel in de achttiende eeuw door Jeroen Salman, verschenen in het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis Jaargang 8 (2001) met als titel: Vreemde loopers en kramers.

  Hoe marskramers te werk gingen

  Hoe marskramers te werk gingen weten we onder andere van de oude registers, waarin jaarlijks werd bijgehouden wie vergunning van een stadsbestuur kregen om op het platteland met hun koopwaar rond te trekken. De registers geven ook aan wat de aard van de goederen was, die zij aan de man probeerden te brengen. Het overgrote deel van de vergunningen eind achttiende eeuw werd verstrekt aan marskramers die handelden in loterijbriefjes, en in kleine huishoud- en handwerk artikelen zoals naalden, spelden, garen, lint, rijg veters, sajet, kammen en brillen. Ambulante handelaren die een groot gebied bestreken waren gebaat bij een zo gevarieerd mogelijk assortiment goederen. Zo konden ze inspelen op wensen van hun klanten en vergrootten ze bovendien de mogelijkheden om waren te ruilen. Vanaf 1763 kregen marskramers ook toestemming om boeken te verkopen. Alleen kapitaalkrachtige marskramers konden een breder en duurder assortiment zoals boeken inkopen.

  Een marskramer kon een gevarieerd aanbod voeren: couranten, pamfletten en liedteksten werden het meest verkocht. Een bijzondere categorie marskramers verkocht schrijf- en kantoorartikelen, zoals inktpotten, potloden, schrijfboeken en papier. Het is bekend dat tegen het einde van de 18e eeuw marskramers langs steden en dorpen in de provincie Utrecht trokken die gespecialiseerd waren in kerkboeken, geschiedenisboeken, school- en ook kinderboeken. In deze periode ontstond het ‘echte’ kinderboek.

  Dankzij de pamfletten en de kranten en dankzij zijn verhaal konden de mensen in de steden, maar ook op het platteland op de hoogte raken van het wel en wee in de wereld.

  Egbert Koning

  Het aanbod van bepaalde type drukwerk werd gedicteerd door de seizoenen, zoals het eindejaarsdrukwerk almanakken, astrologische voorspellingen, nieuwjaarswensen. Er was geen eenduidige voorkeur voor een bepaald seizoen. Dat velen in de maanden mei en juni vergunning vroegen om kennelijk in de zomer met boeken op het platteland te lopen, ligt vanwege het weer en de lengte van de dagen in de verwachting. Er waren marskramers die per jaargetijde van werk wisselden en een ander beroep uitoefenden. Een marskramer uit het Noord Hollandse Spanbroek, Egbert Koning (1792-na 1860), is een representant van de groep mensen die elk werk aanpakten waar ze brood in zagen. Reeds op zijn negende nam hij in zijn geboortedorp Spanbroek als ‘bulloper’ een stier op sleeptouw om de koeien in de omgeving te laten dekken. Daarnaast vervulde hij nog diverse beroepen zoals loonarbeider, kruidenier, boer en slager. Volgens zijn autobiografie beventte hij gedurende zestien jaar zo’n zestig dorpen per jaar. Zijn handel bestond voornamelijk uit ‘galanterieën’, luxe artikelen, snuisterijen, sieraden en dergelijke maar af en toe verkocht hij ook drukwerk. Zo verkocht hij ook zijn eigen gedichten. Hij schrijft:

  “Ik bedacht weer iets, ik maakte een gedicht voor het nieuwe jaar en liet daar 500 van drukken, ik leende het drukkersgeld van een verwer [iemand die verft, huisschilder], ging daarmede aan de loop en verkocht zooveel van het nieuwe jaar, dat ik tot Vrouwendag een rijk bestaan had”. Citaat uit: Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt en uitgegeven in den ouderdom van 68 jaar. [Z.p.] 1860 (Leiden, UB: BGWMNL), 22, 63, 75, 77.

  Om hun handel te ondersteunen kozen sommige marskramers voor een zingend bestaan. Zij stonden op het marktplein of trokken door het dorp, zongen (vaak zelfgemaakte) liederen en begeleidden zichzelf met viool of draailier. Ze lieten de tekst van het liedje drukken en verkochten die in bijvoorbeeld 1768 voor een halve stuiver. Het repertoire bestond uit traditioneel middeleeuwse liederen, nieuwsliederen naar aanleiding van actuele enerverende gebeurtenissen en liefdes liederen, maar ook liedjes die minder lichtzinnig waren en moraliserend. (Het is een interessante maar miskende functie van de marskramer blijkt uit de archieven.) Het declameren van versjes, het roepen van de nieuwsfeiten en het ten gehore brengen van liederen was een onderdeel van het vroeg moderne publieke vermaak.

  Conclusie

  De marskramer was dus een belangrijke schakel in de informatievoorziening. Daarnaast bracht hij in de stad en op het platteland, zingend, vertellend en verkopend een vorm van publiek vermaak. De mensen zagen uit naar de komst van de marskramer. Maar niet iedereen dacht zo positief over de marskramer. Uit historisch onderzoek blijkt dat zij beschouwd werden als een permanente concurrentie voor de stedelijke boekhandels. De verspreiding van drukwerkjes die politiek omstreden waren, vormde soms een bedreiging voor de openbare orde. Wanneer het stadsbestuur ter oren kwam dat er iets gezagsondermijnends, controversieels of beledigend politiek drukwerk of nieuwstijdingen circuleerden, dan waren de marskramers de eerste verdachten en werd het venten daarvan verboden, bang als het stadsbestuur was voor georganiseerde samenwerking vooral in een periode van politieke onrust.

  In de 20ste eeuw is met de komst van de radio, TV, internet en social media het beroep van marskramer in de vergetelheid geraakt. Toch zijn er nog sporen zichtbaar uit het verleden. Iedere dag trekken nog talloze mannen en vrouwen door dorpen en steden om dagbladen en folders te verspreiden. Net als de marskramer vroeger bellen zij rond de jaarwisseling aan voor een geldelijke bijdrage.

  Bron: Jeroen Salman, (2001) Vreemde loopers en kramers. De ambulante boekhandel in de achttiende eeuw. verschenen in het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, Jaargang 8.

  Jeroen Salman is medewerker aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON)- literatuur- vroeg moderne literaire cultuur en assistent professor aan de universiteit van Utrecht, afdeling: geesteswetenschappen.

   

  Marskramers in de kunst

  Marskramers komen verschillende keren voor in de kunst, maar de marskramer figureert ook in toneelstukken en komt voor op stichtelijke prenten.

  De marskramer (Jheronimus Bosch) 71 × 70,6 cm

   

  De marskramer is een schilderij van de Zuid-Nederlandse schilder Jeroen (Jheronimus) Bosch in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

  Jeroen Bosch triptiek "de hooiwagen" op de buitenzijde van de deuren, Museum Prado in Madrid Spanje

  Jeroen Bosch detail "laatste oordeel"

  Rembrandt van Rijn, ets

  17e eeuws tegeltjes (delfsblauw), voor de haard.

   

  Marskramer van d’ Hondt uit Assen, beeld

  Marskramer bij een dorp. Scheyndel, Gillis van (I) (1594/1596-1653/1660) Bron: Noord-Hollands Archief

 • Marskramer historisch gezien

De makersClémence Leijten

Na haar opleiding aan de Sociale Academie van het Karthuizerplantsoen in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in cultureel werk, werd Clémence Leijten hoofd van de Buitendienst van het Tropenmuseum in Amsterdam. Daarna maakte zij als freelancer educatieve projecten voor basisscholen in Bussum, en was hoofdredacteur van “Kinderkrant”, het blad van de Regionale Werkgroep Kindercentra. Later studeerde zij psychologie aan de Open Universiteit, startte haar eigen cursuspraktijk en publiceerde boeken over maatschappelijk welzijn en de kracht van burn-out, uitgegeven bij Ten Have (Kampen) en Boom (Amsterdam). In 2016 realiseerde zij met Joris Leijten een succesvol project Madame Poubelle bestaande uit een door hen geschreven en getekend prentenboek met een lesboek De boodschap van Madame Poubelle. Dit project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, maar wordt ook gewaardeerd door volwassenen. In 2017 verscheen de tweede druk.
Het project Meneer Boek is opnieuw een gezamenlijk initiatief van Clémence Leijten en Joris Leijten voor kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar. Naast het prentenboek Meneer Boek  is een lesboek verschenen Het verhaal van Meneer Boek.

Joris Leijten

Na zijn opleiding Museologie en Erfgoedstudies aan de Reinwardt Academie in Amsterdam (specialisatie publieksbegeleiding en educatie) begon Joris Leijten voor zichzelf met Joleijt, educatieve producten. Hij maakte onder meer een project over de Tsjechische filosoof en pedagoog Comenius voor basisscholen in 't Gooi, een schoolproject in het kader van omgevingseducatie over oude boerderijen in Laren (NH), vier lessen voor basisscholen over Rembrandt van Rijn met aansluitend een rondleiding in het Rijksmuseum, speurtochten voor jonge bezoekers van de vesting Naarden in het kader van Open Monumentendag, Bouw zelf een stad, een workshop voor kinderen van het basisonderwijs.
Vanuit zijn interesse in Nederlandse geschiedenis en materieel erfgoed, was Joris Leijten van 2013 tot 2016 verantwoordelijk voor communicatie bij de Stichting en het Festival “Gebroeders van Limburg” te Nijmegen. In 2017 ontwikkelde hij cursussen voor vrijwilligers van deze Stichting onder de titel Lering en Vermaeck.
Eerder publiceerde hij het Madame Poubelle prentenboek, geschreven en getekend door Clémence Leijten met daarbij een lespakket De boodschap van Madame Poubelle.
Het project Meneer Boek is een gezamenlijk initiatief van Joris Leijten en Clémence Leijten. Joleijt richt zich op educatieve producten over maatschappelijk betrokken onderwerpen, onder andere via de reeks Een leukere wereld.
Joleijt, educatieve producten is te bereiken op Joris@joleijt.nl

Laatste nieuws

Madame Poubelle's Kerstverhaal

Prettige Kerstdagen en een gezond 2019

Lees meer

Meneer Boek over kerstmis

Prettige Kerstdagen en een gezonde start 2019

Lees meer

Meneer Boek met de Sint op bezoek in Huis van Compassie


‘Meneer Boek’ is een prentenboek vol verhaaltjes en humoristische tekeningen. Deze zijn gemaakt door de Nijmeegse Joris Leijten en zijn moeder Clémence. Het prentenboek kan worden voorgelezen aan kinderen vanaf vijf jaar. Verder is er bij het verhaal over Meneer Boek een lesboek en worden er vier verhaaltjes in een liedje bezongen.

Lees meer

De Marskramer

De Marskramer

Als Joris Joleijt de marskramer, alias Joris Leijten, ga ik naar middeleeuwse festivals met mijn mars. Een mars is een mand waarmee een kramer vent. “Heel wat in zijn mars hebben” is de uitdrukking. Ik ben een marskramer als ik middeleeuwer speel, maar ook als ik met de boeken die ik heb geschreven en de lesmiddelen die ik heb gemaakt, door het land trek met mijn koopwaar.

(c) Foto R. v.d. Post

Lespakketten

 • Het verhaal van Meneer Boek - lesboek

  Het verhaal van Meneer Boek - lesboek

  Dit lesboek is inspirerend voor leerkrachten, maar is ook inspirerend voor ouders die willen doorpraten over wat Meneer Boek aanreikt. Het lesboek is ook geschikt voor programma’s van naschoolse opvang, bibliotheken en kan gebruikt worden voor cultuureducatie.
  In het lesboek: aanknopingspunten voor een kringgesprek, een toelichting op elk feest en bouwstenen om het feest te vieren.
  lees meer

 • Meneer Boek gaat op zoek                           - liedje

  Meneer Boek gaat op zoek - liedje

  Meneer Boek gaat op zoek  is een kinderliedje in het kader van het prentenboek Meneer Boek  voor kinderen, in vier coupletten.  Het liedje leent zich voor een activiteit in de klas bijvoorbeeld als afsluiting van een voorgelezen verhaal, een kringgesprek.
  lees meer

 • Meneer Boek - personage

  Meneer Boek - personage

  Meneer Boek  als personage bestaat echt. Docent en acteur Robert Heijnen heeft zich ingelezen in het personage Meneer Boek en kan in karakteristiek kostuum langs komen gehuld in geblokt pak en gele regenjas en boek onder de arm.
  lees meer

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, die serieuze zaken, zoals historische thema´s, milieubewust leven en duurzaamheid, op een prettige en soms humoristische wijze bespreekbaar maken. Deze onderwerpen worden met verschillende overdrachtsmiddelen aan de doelgroep aangeboden.

Kamer van Koophandel 32107041
Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87